Biketour Lužice - Isdes 2016

Jízdou na kole chceme propagovat myšlenku vzájemné pomoci, přátelství, tolerance a sounáležitosti, podpořit onkologicky nemocné děti a motivovat zdravotně postižené sportovce.

Biketour Lužice - Isdes 2016

Deset let již trvá partnerství české obce Lužice s francouzskou obcí Isdes. Partnerství podnícené přátelstvím dvou osobností – geologa Zdeňka Johana, starosty Isdes, a výtvarníka Jaroslava Pecky z Lužic, spojilo dohromady lidi různých národností, profesí, zájmů i životních osudů.

Rozvinulo se do osobních a rodinných přátelství, inspirovalo nás k mnoha zajímavým činnostem. Obohatilo náš život o poznání, že vzdálenost, jiný jazyk či kultura nemusí být překážkou pro porozumění mezi lidmi.

Rozhodli jsme urazit na kolech 1500 kilometrů z Lužic k našim přátelům do francouzského Isdes, abychom symbolicky předali jako štafetu naše poselství, že každá překážka je výzvou i příležitostí a každá vzdálenost se dá překonat nejen moderními dopravními prostředky, ale i s kamarády vlastními silami.

Jízdou na kole chceme propagovat myšlenku vzájemné pomoci, přátelství, tolerance a sounáležitosti, podpořit onkologicky nemocné děti a motivovat zdravotně postižené sportovce.

Jako dopravní prostředek jsme si vybrali kolo, protože nejen zkracuje cesty, rozvíjí kondici, vytrvalost, sebepoznání, ale také sbližuje lidi a přináší radost z bezprostředního setkávání s krajinou i obyvateli.

Do Isdes pojedeme štafetovým způsobem a trasu v délce přibližně 1500 km urazíme za 4 dny, od 9. července do 12. července 2016.

Trasa:
1. den Lužice –  Lenting
2. den Lenting - Mulhouse
3. den  Mulhouse –  Cosne Cours sur Loire
4. den  Cosne Cours sur Loire – Isdes

Každý cyklista ujede denně 50 km podle navigace. K dispozici bude jedno doprovodné vozidlo pro tři cyklisty. Osádka čtvrtého vozidla bude koordinovat ostatní doprovodná vozidla, zajišťovat ubytování, nákup potravin a tlumočení do francouzštiny.

PartnerPartnerPartnerPartnerPartner

Pravě hrajeme

IGLESIAS ENRIQUE HEARTBEAT

Play