Pravidla aneb jak soutěžit

Každý den ráno zveřejníme na našich webových stránkách www.radiojih.cz novou soutěžní otázku. Odpovědět na tuto záludnou soutěžní otázku můžete buď tím, že budete tipovat správnou odpověď a nebo její správné znění uslyšíte v éteru Rádia Jih. Každý den Vám totiž během dne prozradíme správnou odpověď. Ovšem kdy přesně Vám už neprozradíme. Jakmile odpověď na soutěžní otázku budete znát, vyplníte krátký soutěžní formulář. Ten odešlete a tím jste automaticky zařazeni do soutěžního kolo, tedy máte možnost daný den vyhrát určitou cenu. Vyhrává ten soutěžící, který bude znát nejen správnou odpověď, ale také svou odpověď zašle ve „šťastném pořadí“. Kolikátá odpověď vyhrává se dozvíte vždy společně se soutěžní otázkou na daný den.

Soutěžit a tedy vybrat správnou odpověď můžete v daný den pouze jednou. Pokud nám dorazí více odpovědí se stejným jménem a e-mailem, za správnou budeme považovat pouze první doručenou.

Soutěž probíhá od 26. března 2012 do 22. dubna 2012.

Kontaktování výherců a převzetí výhry

Výherci soutěže budou informování e-mailem a telefonicky společností Radio Promotion s.r.o. Soutěžící jsou povinni poskytnout součinnost k tomu, aby mohli být informování dle předchozí věty, tedy uvést svůj e-mail a telefonní číslo do odpovědního formuláře, a to správně. Pokud se výherce nepodaří kontaktovat nejpozději do 30 dnů ode dne skončení soutěžního kola, propadá výhra ve prospěch společnosti Radio Promotion s.r.o.

Jména všech výherců budou zveřejněna na webových stránkách www.radiojih.cz a ve vysílání Rádia Jih.

Všechny výhry je nutné vyzvednout si v sídle Rádia Jih, tedy na adrese Brněnská 38, 695 01 Hodonín.

Organizátorem  a technickým provozovatelem soutěže je společnost Radio Promotion s.r.o. Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby s trvalým pobytem v České republice nebo na Slovensku starší 18 let. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti Radio Promotion s.r.o. a jejich rodinní příslušníci. V případě potřeby si organizátor vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže účastníky, kteří tato pravidla poruší, a posoudit jednotlivé sporné situace vzniklé v průběhu soutěže. Organizátor neodpovídá za případné škody vzniklé výhercům soutěže v souvislosti s užíváním výhry.

Organizátor si vyhrazuje právo změnit pravidla soutěže, soutěž zkrátit či bez náhrady ukončit, a to i kdykoli v průběhu soutěže. Zejména si pořadatel vyhrazuje právo soutěž zrušit v případě, že v jejím průběhu bude zaznamenáno neregulérní chování účastníků, popř. pokusy o zmanipulování výsledků soutěže v takovém rozsahu, že nebude možné zajistit spravedlivý a objektivní výběr vítězů soutěže. V případě, že spravedlivého a objektivního výběru vítěze by bylo možné dosáhnout dodatečnou úpravou těchto pravidel, vyhrazuje si pořadatel soutěže právo takovou úpravu provést. O změně pravidel bude pořadatel soutěže účastníky vhodným způsobem informovat.

Tím, že účastník soutěže sdělí organizátorovi své osobní údaje v souvislosti s účastí v této soutěži, uděluje tím společnosti Radio Promotion s.r.o. souhlas ke zpracovávání takto sdělených osobních údajů včetně elektronických kontaktů elektronické pošty (e-mail, telefon, fax atd.). Tento souhlas uděluje posluchač v rozsahu a za podmínek stanovených ve Všeobecných podmínkách obchodní společnosti Radio Promotion s.r.o.  (dále jen ‚Všeobecné podmínky‘), které jsou účastníkům k dispozici na internetových stránkách Rádia Jih.

Každý účastník je povinen seznámit se s úplnými pravidly soutěže a se Všeobecnými podmínkami, které se pro něj účastí v soutěži stávají závaznými. Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné.

Tato pravidla nabývají účinnosti dnem 19. března 2012.

PartnerPartnerPartnerPartnerPartner

Pravě hrajeme

NICO AND VINZ AM I WRONG

Play