88.9 FM Jižní Morava, Hodonín a Kyjov
101.4 FM Břeclav
105.1 FM Brno
96.9 FM Uherské Hradiště
98.0 FM Zlín
Jak nás naladit

V Hodoníně dostanou rodiče prvňáčků 2 500 Kč

Do konce srpna mohou rodiče budoucích hodonínských prvňáčků stále požádat o finanční dar ve výši 2 500 Kč.
25. 8. 2022

Do konce srpna mohou rodiče a zákonní zástupci budoucích prvňáčků čtyř základních škol, jejichž zřizovatelem je město Hodonín, požádat o finanční dar na školní potřeby ve výši dva a půl tisíce korun na jednoho žáka (tzv. pastelkovné).

Podmínky poskytnutí příspěvku:

  • dítě nastoupí od 1. 9. 2022 do 1. třídy ZŠ v Hodoníně,
  • dítě a žadatel mají ke dni podání žádosti trvalé bydliště v Hodoníně, avšak mimo úřední adresu (adresu úřadu). Tato podmínka neplatí pro děti v Dětském domově a v náhradní rodinné péči v Hodoníně,
  • dítě a žadatel nejsou ke dni podání žádosti dlužníkem města nebo organizací zřízených městem,
  • žadatel podá v době od 1. 7 do 31. 8. 2022 žádost o poskytnutí tohoto daru,
  • žadatel předloží svůj občanský průkaz, rodný list dítěte a sdělí bankovní spojení (dar bude poskytován pouze bezhotovostně). Žadatel, který není rodičem, předloží také dokument dokládající, že je mu dítě svěřeno do péče,
  • žadatel uzavře s městem Hodonín smlouvu o poskytnutí finančního daru.

Žádost je k dispozici na webových stránkách města Hodonína nebo na Městském úřadě Hodonín, Národní třída 25, odbor ekonomiky a financí, kancelář 132 (p. Jana Švarcová), kde ji lze také osobně podat.

Výplata příspěvku se uskuteční v průběhu měsíce září 2022.

Rodičům, kteří pobírají dávku hmotné nouze příspěvek na živobytí, doporučujeme podání žádostí nejdříve konzultovat se zaměstnanci Úřadu práce.

Více informací z dění na jihu a jihovýchodě Moravy poslouchejte každý den ve vysílání Rádia Jih. V Hodoníně na 88.9 FM.